*** in bewerking ***

Activatie of registratie

De termen activatie en registratie worden door elkaar gebruikt. Giveawayoftheday verpakt zijn Setup.exe of Activate.exe in een Themidawrapper en noemt het resultaat van succesvol uitpakken "activated." Daarmee bedoelen zij dat de uitgepakte Setup nu uitgepakt in RAM is geladen en voor installatie van het weggevertje kan zorgen.

Na het uitpakken moet de software nog worden geïnstalleerd. Het resultaat daarvan is meestal het equivalent van een proefversie of trial. Mert een trial kunt u voor uzelf nagaan of het product voor u bruikbaar is en of u het gevraagde bedrag voor de licentie ervoor over is. Dus of de functionaliteit u bevalt ("ik wil het hebben") en of het product qua prijs aantrekkelijk is ("ik kan en wil het betalen, het product is kosteneffectief of: de baten/kosten-verhouding is groter dan 1").

Als u "ja" zegt tegen het product, koopt u normaliter een sleutel om de trial te ontgrendelen, waardoor u kunt beschikken over alle mogelijkheden, inclusief met opslaan van het resultaat zonder watermerken of zo. Dat speelt bij tekenprogramma's, fotobewerkingsoftware, tekstverwerkers en andere office software.

Het proces van opwaarderen van de trial tot een versie met de rechten van de koper (excl recht op updates) noem ik "activeren". Daarmee wordt de trial wordt omgezet in een versie met blijvende gebruiksrechten en waarbij alle mogelijkheden van het programma zijn ontsloten. Ootje noemt het "registreren". En ook staat in het menu van een trial de keuze "Register". Maar ik heb ook wel "Activate" zien staan. Hoe we de handeling ook noemen, activeren of registreren, het effect is dat we een programma hebben met alle mogelijkheden. Voor zolang als de licentie het toelaat. Soms zonder tijdbeperking, soms één jaar, soms maar een halfjaar.

Vormen van licentie

De leverancier beschrijft in zijn EULA (end-user license agreementhttp://nl..., in het Nederlands meestal een gebruikersovereenkomst of gebruiksrechtovereenkomst genoemd, de rechten en plichten van gebruiker en leverancier. De mogelijkheden zijn:

 1. U bent de enige die de software mag gebruiken versus iedere gebruiker van de PC mag het benutten;
 2. U mag de software op al uw PC's zetten of slechts op één PC. Dat laatste kan automatisch worden afgedwongen met een "vingerafdruk" van uw hardware.
 3. Als de software op meerdere PC's mag staan, mag u die simultaan (laten) gebruiken op al uw PC's of slechts op een beperkt aantal (seats), zoals bij Call Center- of kantoorautomatiseringssoftware;
 4. Bij vervanging van uw PC mag u de software herinstalleren op een nieuwe PC of niet (zoals uw Windows OS dat de maker met een OEM-licentie heeft geïnstalleerd);
 5. De software mag worden voorzien van kleinere verbeteringen (updates cq bug fixes) versus niet (zoals bij Giveawayoftheday);
 6. U heeft recht op ondersteuning bij problemen of niet (zoals bij Giveawayoftheday);
 7. U heeft recht op gratis updates gedurende enige tijd of levenslang (geen gratis updates bij Giveawayoftheday);
 8. U heeft recht op gratis upgrades (meer functionaliteit) gedurende enige tijd of levenslang (geen gratis upgrades bij Giveawayoftheday);
 9. U kunt de software op elk gewenst moment activeren of alleen maar gedurende een bepaalde periode (bij Giveawayoftheday is er een 24 uurs venster).

Hoe wordt de activatie vastgelegd?

Na de activering van het programma moet het natuurlijk zo zijn dat bij elke volgende opstart het programma weet dat het is geactiveerd en niet steeds weer om de sleutel vraagt. Er zijn verschillende manieren waarop de leveranciers dat regelen:

 1. In het register van de computer wordt bij activatie een sleutel geschreven, die het programma bij elke opstart uitleest;
 2. In %AppData%, een aantal mappen in C:\Users of C:\Gebruikers;
 3. In de programmamap, of submap daarvan, al dan niet in een .ini-bestand;
 4. In een daarvoor aangewezen "dummy" bestand, zoals sound.dll bij PDFZilla. Dat is een tekstbestand waarvan de laatste twee tekens "kk" zijn na activatie;
 5. Soms krijgen we een speciale uitgave, die intern al geactiveerd is, al dan niet met een sleutel op de Setup.exe, zoals bij Ashampoo.

Hoe ontdek je waar de activatie wordt vastgelegd?

Meestal wordt de registratie vastgelegd in het register. Het register is een database van Windows, die onderdelen van Windows en toepassingsprogramma's gebruiken om voor zichzelf zaken vast te leggen buiten de programmamap. Ook dient het register om gegevens tussen Windowsonderdelen onderling en met toepassingsprogramma's gegevens uit te wisselen. Met het Windows-programma regedit of regedt32 kunt u het register bekijken. Activatiegegevens staan vaak in HKEY_CURRENT_USER/Software en dan in een submap daarvan die de naam van de maker draagt. Ook wel in een submap met de naam van de maker in HKEY_LOCAL_MACHINE/Software.

Als daar niets staat, kunt u kijken in %AppData%. Die procenttekens geven aan dat de locatie per besturingssysteem anders kan zijn. Als u de Windowstoets en R tegelijk indrukt, opent zich een venster waar u %AppData% kan invoeren. U komt dan in de map Roaming van uw AppData terecht. U ziet daar veel mappen met namen van applicaties en andere zaken. Soms van al verwijderde applicaties, zoals bij mij AVG. Ik gebruik dat al tijden niet meer. Die submap kan weg, als ik er zeker van ben AVG binnenkort niet nogmaals te gebruiken. Ik zie ook een map Belastingdienst met submappen voor alle jaren dat ik mijn belastingaangifte elektronisch heb gedaan. Maar ook spellen laten daar sporen na. Weg ermee. Maar in zijn algemeenheid is het zoeken in een hooiberg. Dus hoe doen we het slimmer?

Daar zijn verschillende manieren voor:

 • Gebruik een programma dat de wijzigingen bijhoudt tijdens een activatie;
 • Installeer en activeer in SandboxIE;
 • Gebruik Cameyo.

De tweede methode houdt in dat u het programma in een zandbak installeert. Een zandbak is niet meer of minder dan een map ergens op uw harde schijf. SandboxIE houdt Windows voor de gek, waardoor Windows denkt met een normale installatie in Program Files te maken te hebben, met een normaal register en een normaal AppData. In werkelijkheid komt alles in de zandbak terecht, waardoor het zoeken naar de registratiegegevens gerichter gaat. Jammer is wel dat de namen van de registersleutels in SandboxIE afwijken van de normale. Er is dus een vertaalslag nodig. Vooral de AppData zijn in SandboxIE eenvoudiger te onderzoeken.

Cameyo vind ik verreweg het makkelijkst om de activatie te vinden. Ik installeer het weggevertje gewoon in/op een virtuele XP, sluit het af, start weer op, voer de activatiegegevens in maar druk nog even niet op Enter. Dan start ik Packager.exe op, die in C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\VOS\Cameyo\PROG\%Program Files%\Cameyo staat. Die gaat eerst de bestaande situatie van de virtuele XP onderzoeken. Dat is dus inclusief het weggevertje dat al een volle opstart-/afsluitcyclus achter de rug heeft, maar verder een trialstatus heeft. Door het weggevertje (tenminste) één maal te laten draaien zijn alle gewone registersleutels en AppData-inhoud weggeschreven. Nu pas druk ik op Enter en wordt het weggevertje geactiveerd. Daarna sluit ik het. Vervolgens klik ik op het klikveld van Cameyo waarmee ik aangeef dat ik klaar ben met installeren. Cameyo ontdekt al snel dat ik eigenlijk niets heb geïnstalleerd en vraagt of ik door wil gaan. "Yes" kies ik. Als Cameyo klaar is, kies ik het rechterklikveld "Edit". Niet omdat ik die Cameyo wil editen, maar omdat ik wil zien welke veranderingen het gevolg zijn van het activeren. Dankzij Cameyo is dat in 99% van de gevallen te zien. En dat niet alleen. Ik kan heel eenvoudig registersleutels vanuit Cameyo als activate.reg exporteren. Ook de locatie van bestanden met activatiegegevens zijn makkelijk te "redden" voor hergebruik.

Vanwaar die belangstelling voor activatie?

Om diverse redenen ben ik geïnteresseerd in de activatie:

 • Nieuwsgierigheid: ik wil weten wat er op mijn computer gebeurt.
 • Advies: als ICT-adviseur wil ik het weten, zodat ik mijn opdrachtgevers beter kan ondersteunen.
 • Voorbereid: ik heb vage plannen vroegere professionele software uit te brengen en wil dan mijn geestelijk eigendom goed kunnen beschermen.
 • Hulpvaardig: als een lezer een weggevertje heeft gemist, of zijn weggevertje is door een crash verloren gegaan, wil ik hem kunnen helpen bij een herinstallatie.

mail naar gergn apenstaart weggevertje punt com

Terug naar het begin.

wordt vervolgd.