Op 7-zip.org kunt u gratis het compressieprogramma ophalen. Ik gebruik dat om mappen met bestanden met weggevertjes en de Cameyo portables versleuteld te comprimeren.

Om 7-zip te gebruiken gaat u als volgt te werk:
U haalt het programma op. De 32 bits versie of de 64 bits versie. Als u het verschil niet weet, gebruikt u de 32 bits versie.
U installeert het programma door dubbelklikken op de naam. Eventueel klikt u rechts om tijdelijk administratorrechten te krijgen. De 32 bits versie heet nu 7z920.exe, omdat thans versie 9.2 beschikbaar is.
Uit zichzelf wil het programma zich installeren in C:\Program Files\7-Zip\. Daar is niets op tegen, maar ik heb de gewoonte alle hulpprogramma's bij elkaar in de map C:\Program Files\utilities te zetten. Ik kies dus voor C:\Program Files\utilities\7-Zip\ door "utilities" op de juiste plaats in te voegen.

een


Om het te gebruiken, klikt u rechts op een uit te pakken .7z- of .zip-bestand, kies 7-Zip en dan de vierde optie van boven om het gecomprimeerde bestand in een eigen map uit te pakken:

uitpakken


Als het gecomprimeerde bestand beveiligd is met een wachtwoord, moet u dat invullen en op OK drukken:

twee


Tijdens het uitpakken ziet u de namen van de afzonderlijke bestanden langskomen:

drie


Na afloop vindt u de uitgepakte bestanden in een map met de naam van het .7z- of .zip-bestand. U kunt nu aan de slag!

Dus voor alle duidelijkheid: 7-Zip is niet een programma dat u uitvoert door op een ikoon of naam te klikken. Tijdens de installatie komt er een menuonderdeel voor rechts-klikken bij. U klikt rechts op de naam van een map of een bestand en daarna kunt u het in- of uitpakken. Met of zonder wachtwoord. Ik vind 7-Zip vooral zo handig, omdat het een optie heeft het wachtwoord zichtbaar te maken tijdens het intikken ervan. Ik maak nogal eens een tikfout en een tikfout in een wachtwoord is een ramp. Zeker bij het invoeren. En ik ben heel consequent in het maken van tikfouten. Dus presteer ik het om bij twee keer achter elkaar intikken van het wachtwoord twee tot vier keer dezelfde tikfout te maken. U snapt de consequenties. De meest onschuldige is dat mijn controle ten onrechte aangeeft dat ik het juiste wachtwoord heb ingevoerd. Neen, ik heb dan gewoon vier keer achter elkaar dezelfde tikfout gemaakt. En dan lukt het u niet het bestand te openen. Want u maakt mijn tikfout niet. En een dag later kan ik het ook niet meer openen. Als ik inmiddels de originele, niet-versleutelde bestanden heb gewist, is Leiden in last.

Wat meer informatie leest u op How to Geek: alles wat u van gezipte bestanden moet weten

mail naar gergn apenstaart weggevertje punt com

Terug naar het begin.