Versie 3.1.1 kregen we op 25 juni 2016. De blog van die dag is gemaakt door Ootje. De video die u standaard onderaan ziet staan van het maken van de Cameyo van het weggevertje, heb ik met deze versie 3.1.1 de tip van Lidl1: LICEcap gemaakt. Uitleg.

Themida. Geen sleutel in de readme. Lijkt niet nodig , want het is een speciale Giveawayoftheday-versie. Kent Nederlands. Ik zag een registersleutel, maar naam en activatiesleutel waren niet ingevuld.

OT: in de museumwinkel zag ik in een boekje over Fibonacci-getallen iets wat ik nog niet wist: er is een verband tussen vier opeenvolgende Fibonaccigetallen F1, F2, F3, F4 en drie Pythagorasgetallen (som van de kwadraten van de twee kleinste is gelijk aan het kwadraat van de grootste). Die relatie luidt:

P1=F1*F4 P2=2*(F2*F3) P3=F2^2 + F3^2

In woorden: het kleinste Pythagorasgetal is het product van het eerste en laatste Fibonaccigetal. Het tweede Pythagorasgetal is het dubbele van het product van de twee middelste Fibonaccigetallen en het grootste Pythagoras is de som van de vierkanten van de twee middelste Fibonaccigetallen.

Het bovenste gaat uit van vier Fibonaccigetallen. Het is echter voldoende om uit te gaan van twee willekeurige natuurlijke getallen (geheel en positief) F2 en F3 en daaruit de drie Pythagorasgetallen uit af te leiden. Het grootste Pythagorasgetal vinden we als eerste en wel door F2 en F3 te kwadrateren en op te tellen:

P3 = F2^2 + F3^2

Vervolgens berekenen we het tweede Pythagorasgetal door F1 en F4 impliciet te berekenen en met elkaar te vermenigvuldigen:

P1 = (F3-F2) * (F3+F2)

Tenslotte volgt het derde Pythagorasgetal als het dubbele van het product van de beide begingetallen:

P2 = 2*F2*F3

Het is direct duidelijk dat als we elk der drie Pythagorasgetallen met hetzelfde getal vermenigvuldigen, we weer een drietal getallen krijgen die de zijden van een rechthoekige driehoek vertegenwoordigen. Als we de drie getallen delen door hun GGD (grootste gemene deler), krijgen we de kleinste set. Daar zit altijd een even getal bij, zoals (3;4;5) en (5;12;13). Want zowel de som als het verschil van de kwadraten van twee oneven getallen is even.
%

De ervaringen van de Duitse vrienden. En hun commentaarpagina

De posting van Ootje.

In de uitwisselmap staat een install_and_activate en een Cameyo portable, gemaakt op een virtuele XP 32. Nog niet getest op de echte W10 64 desktop.

Terug naar het begin.