Giveaway of the day — M3 Data Recovery Home 5.6.8

Een nieuwe aanbieder, althans nog niet eerder gezien op nl.giveawayoftheday.com. Themida. Maar ik vermoed dat de trial bruikbaar is. De sleutel staat in de readme. Bij de activatie is i-net nodig. Na activatie, bevestigd dat de activatie succesvol was, kan ik nog steeds activeren. 32 Bitter. Geen Nederlands.

Ik zie het nodige in het register:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M3 Data Recovery\Data Recovery\5.6]
"keyCode"=-
"sizeKey"=-
"guid"=-

Maar als ik Cameyo laat volgen wat er bij de activatie zelf wordt gewijzigd op de virtuele machine, zie ik alleen keyCode. Later verifiëren.

De volgende dag: een beetje tegen mijn gewoonte in heb ik het weggevertje op de desktop geïnstalleerd. Maar dan wel op een andere schijf dan de C-schijf. In Sandboxie werkt het niet. Ik krijg een foutmelding bij de installatie in SAndboxie, maar er gebeurt niets als ik het wil draaien. Ook niet als ik de volledige programmamap naar Sandboxie kopieer. De 'gewone' installatie werkt prima.
Vervolgens heb ik het nogmaals op de desktop gezet, op weer een andere drive. Daar is het na installatie een trial. Na activatie van de tweede versie met de sleutel uit de readme zijn beide exemplaren geactiveerd. Ik snap het niet. Voor de zekerheid heb ik de registersleutels van beide installaties in de respectieve programmamappen bewaard.
En tenslotte voor de goede orde ten derde op de C-schijf gezet, diens activate.reg-bestand ook bewaard en een deactivate,reg gemaakt. Als ik die laatste aanmaak en aan het register toevoeg, is de C-versie weer een trial. Eveneens de E- en de N-versie. Als ik één der actiacte.reg-bestanden aan het register toevoeg, zijn ze alledrie geactiveerd.
Maar waarom is dan elke nieuwe installatie op de desktop toch een trial? Mogelijk omdat na activatie in een submap het bestandmsgBox.ini staat, met onder andere te regel noteDescription =Register successfully, hetgeen geen correct Engels is.
Vóór activatie staat daar noteDescription =The scan result will be lost after exit, do you want to save current scan result for continuous recovery next time? Aan de andere kant: de bewaarde programmamap van de virtuele W7 64 Pro is op de desktop al geactiveerd en dat verandert niet als ik zijn ini-bestand wis..
Het activate.reg-bestand is helaas wel systeemgebonden. Want ik kan er de programmamap niet mee activeren op een schone virtuele W7 Starter.

De ervaringen van de Duitse vrienden. En hun commentaarpagina.

De posting van Ootje.

In de uitwisselmap staat een install_and_activate (met het geoogste activatiebestand), een Cameyo portable gemaakt op een virtuele W7 Starter. Ook een zip van de programmamap, afkomstig van een virtuele W7 64 Pro. De programmamap doet het prima op de desktop, maar daar staat het weggevertje inmiddels gewoon geïnstalleerd. Dus zegt dat weinig. Op een schone virtuele W7 Starter kan ik het niet activeren met de activate.reg-bestanden afkomstig van andere computers. De activatie is dus systeemafhankelijk. Dat ligt aan de subkey keycode, zoals Discovery ontdekt:

New and Modified Files
C:\Users\gebruiker\Desktop\20171010_M3 Data Recovery Trial_gaod_W7_64_programmamap\bmp\804\msgBox.ini

New and Modified Registry Keys and Values
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M3 Data Recovery\Data Recovery\5.6
keyCode

Het spi-bestand van Discovery bevat de details:

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
 • <Package Version="1">
 • <Properties>
 • <Name>20171010_M3 Data Recovery_activate</Name>
 • <Architecture>x86</Architecture>
 • <PerUserInstall>1</PerUserInstall>
 • </Properties>
 • <CreateFiles>
 • <File Target="%CSIDL_DESKTOPDIRECTORY%\20171010_M3 Data Recovery Trial_gaod_W7_64_programmamap\bmp\804\msgBox.ini" RelativeSource="CSIDL_DESKTOPDIRECTORY\20171010_M3 Data Recovery Trial_gaod_W7_64_programmamap\bmp\804\msgBox.ini" />
 • </CreateFiles>
 • <CreateValues>
 • <Value Target="HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M3 Data Recovery\Data Recovery\5.6" Value="keyCode" Type="REG_SZ">UTNR5i****FpcBg=</Value>
 • </CreateValues>
 • </Package>

Terug naar het begin.