Betrouwbare iPhone dataherstelsoftware om u te helpen verwijderde/verloren foto's, video's, contacten, berichten, notities en andere gegevens van iPhone/iPad/iTunes te herstellen.

iPhone Data Recovery
Volledig herstellen van verwijderde of verloren berichten, contacten, foto's, video's, notities, bladwijzers en meer van iPhone, beschadigde iPhone, etc.

iPad Data Recovery
Herstel eenvoudig meer dan 13 soorten verloren gegevens van de iPad als gevolg van verwijdering, iOS-upgrade, jailbreak, fout, etc.

iTunes Data Recovery
Veilig herstellen van verloren gegevens van iTunes wanneer uw iPhone/iPad is beschadigd, verloren is gegaan of wanneerue de data niet kunt herstellen van een iOS-apparaat.

Giveaway of the day — TogetherShare iPhone Data Recovery 5.6

Deze titel kregen we hier nog niet eerder van TogetherShare Software|https://nl.giveawayoftheday.com/category/publisher/togethershare-software/]. De blogs met de tag TogetherShare.

Systeemvereisten: Windows 2000/ XP/ Vista/7/ 8/ 8.1/ 10, iTunes

Site van de leverancier

Trial te activeren met de activatiegegevens van het weggevertje? JA: zijn identiek
weggevertje CRC64: D6FADD2C66FFA6A7, trial CRC64: D6FADD2C66FFA6A7

Bij de activatie wordt contact opgenomen met IP-adres 127.0.0.01 poort 27015.

Geen Themida. De sleutel staat in de readme. 32 Bitter. U moet zelf iTunes ophalen en installeren. Alternatieve locatie

Ik zie de sleutel terug in het bestand ts.data èn in het bestand ver.xml, beide in de programmamap:

data

  • value=N274Y******LQE9H
  • state=0

Als ik beide bestanden verwijder, heb ik weer een trial in Sandboxie. Als ik alleen ts.dat terugzet, is de activatie weer OK.
Vervolgens wis ik de zandbak, installeer het weggevertje weer en plaats alleen het bewaarde ver.xml-bestand. Gevolg: een trial. Zet ik ook ts.data in de programmamap, dan is het geactiveerd.
Als derde stap weer de zandbak schoongemaakt, het weggevertje erin gezet, evenals het bewaarde ts.data-bestand. Geactiveerd. Dus draait het alleen om ts.data. QED.

Maar het is toch verstandig de eigen ver.xml te editen en te bewaren. Want ik zie:

  • <CheckVerDate checkDays="7" lastTime=""/>
  • <!Every 7 days check once.>

Voor mezelf heb ik die 7 gewijzigd in 7000000

Zelf heb ik voldoende aan de automatische backups in de iCloud. Ik heb sinds 2012 een iPad. In die 7 jaar ben ik nog nooit zelf wat kwijtgeraakt. iOS is een stabieler besturingssysteem dan Windows. Maar op ons spreekuur komen wel regelmatig mensen langs die unieke foto's en dergelijke kwijt zijn.
Ik zie wel één toepassing: als u uw iPad heeft schoongemaakt met het oog op verkoop of reparatie en u zeker wilt zijn dat echt alles weg is.

De site van de aanbieder is overbelast:
Request timeout, please try again later...

请求超时,可能是我们网站的内容太吸引人了,太多访问把网站挤爆了,攻城师们正在为您打开专用通道,请稍后重试...

Volgens Google Translate staat hier
Qǐngqiú chāoshí, kěnéng shì wǒmen wǎngzhàn de nèiróng tài xīyǐn rénle, tài duō fǎngwèn bǎ wǎngzhàn jǐ bàole, gōng chéng shīmen zhèngzài wèi nín dǎkāi zhuānyòng tōngdào, qǐng shāo hòu chóng shì

The request timed out, maybe the content of our website is too attractive, too many visits smashed the website, the siege teachers are opening a dedicated channel for you, please try again later

Het verzoek liep af, misschien is de inhoud van onze website te aantrekkelijk, te veel bezoeken hebben de website vernield, de belegeringsleraren openen een speciaal kanaal voor je, probeer het later opnieuw

De ervaringen van de Duitse vrienden, met name Joker0502 ... wir sind die Macher.... En hun commentaarpagina

De posting van Ootje.

De officiële site van vandaag:


Terug naar het begin.